O NOVO HOSPITAL DE VIGO: PÚBLICO E EN CONSTRUCCIÓN

Discorría o ano 2007 e sendo Presidente da Xunta o socialista Emilio Pérez Touriño, xa tiña anunciado e presentada a maqueta do novo hospital de Vigo que daquela non era mais cun proxecto nunha maqueta. Ata 5 presentacións da ditosa maqueta, direi que algunha acudín persoalmente, e prometeuse polo bipartito dúas cousas: as obras comezarían…