A MIÑA SOLIDADIRADE CON GRAN BRETAÑA

Unha vez mais os infames nos atacaron, a todos nos, a democracia occidental, atacaron unha forma de ver a vida baseada no individuo non no fanatismo, na liberdade, no respeto os demais. Xa teremos tempo das opinions, de decirlle o noso goberno algunhas cousas.
Una vez mas los infames nos atacaron, a todos nosotros, a la democracia occidental, atacaron una forma de vida basada en el individuo no en el fanatismo, en la libertad, en el respeto a los demás. Ya tendremos tiempo de las opiniones, de decirle a nuestro gobierno algunas cosas.
Mais agora non e tempo, soamente e tempo de solidarizarnos co pobo británico, coas víctimas e os seus familiares.
Mas ahora no es tiempo, solamente es tiempo de solidarizarse con el pueblo británico, con las víctimas y con sus familiares.

BASTA XA da infamia.Déixenos vivir en paz.
BASTA YA de infamia. Déjennos vivir en paz.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *